Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2017

PODCAST

Ahora podréis volver a escuchar las primeras emisiones de nuestro curso de latín gratuito en formato radiofónico LINGVA LATINA NOSTRA QVOTIDIANA en formato de podcast. Hemos empezado a subir los programas de la primera temporada a la plataforma PodOmatic desde donde podréis escuchar o descargar los programas de cinco minutos de la primera temporada.

Podcast - Classics at home
LINGVA LATINA NOSTRA QVOTIDIANA es una emisión en formato radiofónico para orientar y motivar a alumnos autodidactas que estén trabajando con el métodoLINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA. Además de consejos y trucos para sacar el máximo rendimiento del método, el programa ofrece ejercicios para repasar vocabulario y cantidades vocálicas y para ganar agilidad oral en latín hablado.
BELLVM MACEDONICVM

Post bellum Pūnicum secundum Rōmānī cum Philippō, Macedoniae rēge, cōnflīxērunt. T. Quīnctius Flāminīnus prīmum ad faucēs Ēpīrī Macedonas fugāvit, deinde in Thessaliā fūdit. Hāc victōriā nūntiātā, Senātus quīnque diēs fēstōs dēcrēvit rērum prosperē gestārum gratiā.

Ad templum Bellōnae pāx data est Macedonibus praesertim hīs lēgibus: ut praesidia dēdūcerentur Graecāsque cīvitātēs, trānsfugās captīvōsque Rōmānīs trāderent. Item nūllum elephantum, quīnque tantum nāvēs tectās retinērent neque  ūllum bellum extrā fīnēs Macedoniae īnferrent. Dēnique mīlle talenta argentī populō Rōmānō tribuerent.

Brevī post magna Graecōrum multitūdō Corinthum convēnerat ut Isthmiōrum lūdōs spectāret mercātumque frequentāret. Ibi  praecō omnēs gentēs Graecās, quae sub diciōne Philippī fuerant, līberās, immūnēs et sub propriīs lēgibus esse nūntiāvit. Tantō gaudiō omnēs nūntium dē lībertāte suā accēpērunt ut, lūdīs dīmissīs, imperātor Rōmānus ā turbā spectatōrum, quae super eum ad gratiās agendās rueret, haud …